พิธีเปิดห้องเชียร์ซ้อมร้องเพลงวันไหว้ครูและรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

พิธีเปิดห้องเชียร์ซ้อมร้องเพลงวันไหว้ครูและรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ร่วมเป็นเกี...