วันที่ 26 ต.ค. 2559
อ่าน 769 ครั้ง

 ขอแสดงความยินดีกับ<br>รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ 
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ