วันที่ 9 เม.ย. 2558
อ่าน 5429 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 
แผนที่เดินทางมายังคณะศึกษาศาสตร์
สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
โทรศัพท์ +66 53 944272 แฟกซ์ 05-394-4272, 05-394-4209 
สำนักงานภาควิชา
โทรศัพท์ 05-394-4216, 05-394-4223, 05-394-4229, 05-394-4258
หน่วยทะเบียนปริญญาตรี
โทรศัพท์ 05-394-4213, 05-394-4214
หน่วยทะเบียนบัฑิตศึกษา
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 05-394-4281

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ (66) 5394 4274 โทรสาร (66) 5322 1283  ติดต่อสอบถาม
งานประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์
โทรศัพท์ 05-394-4277

<< กลับ
<< กลับ