วันที่ 8 ก.พ. 2562
อ่าน 226 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักศึกษาที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ ตลอดปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด งานเลี้ยงขอบคุณสโมสรนักศึกษาฯ ชมรมต่างๆ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ที่ร่วมกันลงแรงกายและแรงใจช่วยเหลือการจัดกิจกรรมของคณะ ตลอดปีการศึกษา 2562 ณ ลานเสมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ งบประมาณที่นำมาใช้จัดเลี้ยงได้มาจากการลงขันกันของคณาจารย์และและสมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ