วันที่ 8 ก.พ. 2562
อ่าน 158 ครั้ง

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับระบบธนาคารหน่วยกิต (CMU-Credit Bank)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับระบบธนาคารหน่วยกิต (CMU-Credit Bank) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-Credit bank) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและร่วมวางแผนในการดำเนินการจัดการศึกษาระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ