วันที่ 28 ม.ค. 2562
อ่าน 106 ครั้ง

 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มช. ครบรอบ 38 ปี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 นางอภิรตี อภิชาตบุตร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 38 ปี โดยมี นางกรวรรณ สังขกร  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และ นางวาสนา วรรณวิไลรัตน์ เลขานุการสถาบันวิจัยสังคม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ