วันที่ 23 ม.ค. 2562
อ่าน 377 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี กับ นักศึกษาเก่าดีเด่น มช. ประจำปี 2561 และ ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 53

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี กับ อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. รหัสนักศึกษา 122492 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาบริการสังคม และแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มช. รุ่นที่ 53 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ณ ห้องไอบิส 3 โรงแรมไอบิสสไตล์ เชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ