วันที่ 14 ม.ค. 2562
อ่าน 460 ครั้ง

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม และพิธีอุทิศร่างกายของ คุณแม่ไพบูลย์ รูปะวิเชตร์

ในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมไว้อาลัยแก่การจากไปของ คุณแม่ไพบูลย์ รูปะวิเชตร์ อายุ 79 ปี มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

<< กลับ
<< กลับ