วันที่ 9 ม.ค. 2562
อ่าน 140 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


<< กลับ
<< กลับ