วันที่ 10 พ.ย. 2561
อ่าน 144 ครั้ง

นศ.สาขาวิชาภาษาไทย <br>รับรางวัลชมเชยระดับภูมิภาค การประกวดสุนทรพจน์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

  • นายณัฐพล คำวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย

ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคเหนือ จากการเข้าแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ต่อไป โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝึกซ้อมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

<< กลับ
<< กลับ