วันที่ 1 พ.ย. 2561
อ่าน 68 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมการประชุมเสวนา ครั้งที่1/2561โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ร่วมการประชุมเสวนา ครั้งที่1/2561โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นตามข้อเสนอของคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก โดยมี นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายยละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/831129

<< กลับ
<< กลับ