วันที่ 1 พ.ย. 2561
อ่าน 136 ครั้ง

 ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา และ นางอภิรตี อภิชาตบุตร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ นำบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดขบวนกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561 อีกด้วย

<< กลับ
<< กลับ