วันที่ 24 ต.ค. 2561
อ่าน 457 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


<< กลับ
<< กลับ