วันที่ 24 ต.ค. 2561
อ่าน 81 ครั้ง

นศ.สาขาวิชาภาษาไทย <br>รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการ ธนชาตฯ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ 

  • นายณัฐพล คำวัง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันอ่านฟังเสียง
  • นางสาวพิมพิรัตน์ คำตุ้ย นางสาวจุฑารัตน์ สำลีราช นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 นางสาวน้ำทิพย์ รัตนปัญญาธร นางสาวสุธาทิพย์ เชยชื่นจิตร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันมารยาทไทย 

จากเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา การประกวดมารยาทไทย และ การประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธนคารธนชาต กรุงเทพมหานคร

<< กลับ
<< กลับ