วันที่ 16 ต.ค. 2561
อ่าน 220 ครั้ง

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา การประกวดมารยาทไทย และ การประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธนคารธนชาต กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน นายณัฐพล คำวัง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันอ่านฟังเสียง และ นางสาวพิมพิรัตน์ คำตุ้ย นางสาวจุฑารัตน์ สำลีราช นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 นางสาวน้ำทิพย์ รัตนปัญญาธร นางสาวสุธาทิพย์ เชยชื่นจิตร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันมารยาทไทย นอกจากนั้นนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันยังได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งเป็นประสบการณ์และทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดในสาขาวิชาภาษาไทยได้ต่อไป<< กลับ
<< กลับ