วันที่ 8 ต.ค. 2561
อ่าน 767 ครั้ง

อาจารย์เดือนวิสาข์ ชลศิริ<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล :  อาจารย์เดือนวิสาข์ ชลศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด :  สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา : Master of Fine Art (Contemporary Art Practice) จาก University of Edinburgh, United Kingdom

<< กลับ
<< กลับ