วันที่ 8 ต.ค. 2561
อ่าน 260 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเสวนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร์เสวนา: Show & Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้" ในสัปดาห์ที่ 10 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ICT Integrated Learning" และ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และ ครูโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการเสวนา จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้การเสวนาวิชาการ "ศึกษาศาสตร์เสวนา: Show & Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้" มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงบุคคลภายนอก ได้เสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 9.30 - 11.00 น. และ 13.30 - 15.00 น. ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึง วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 ครั้ง

รายละเอียดการเสวนา : http://www.edu.cmu.ac.th/news/?newsid=1043

<< กลับ
<< กลับ