วันที่ 4 ต.ค. 2561
อ่าน 205 ครั้ง

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เข้ารับมอบทุนวิจัยจาก The Murata Science Foundation (MSF) 2018

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนานวัตกรรมและศาสตร์การสอนแนวใหม่ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยจาก The Murata Science Foundation (MSF) 2018 จำนวน 500,000 เยน ในหัวข้อวิจัยเรื่อง The effect of science and robotics STEM education learning activity on student s creative thinking โดยมี อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย นางชัศวารี หมอยา หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ