วันที่ 2 ต.ค. 2561
อ่าน 888 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2561 "เกษียณสำราญ ก้าวผ่านเส้นชัย สายใยศึกษาศาสตร์" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์แก่คณะศึกษาศาสตร์มาโดยตลอด ด้วยความระลึกถึงคุณูปการที่ท่านได้อุทิศ ทุ่มเท และเสียสละต่อหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานมาโดยตลอด จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 

  1. รองศาสตราจารย์พลสิทธิ์ สิทธิชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรม
  2. นางนฤมล ศศิธร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
  3. นางมยุรา จันทวงศ์ หัวหน้าสำนักงานภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
  4. นางเกศสุภรณ์ เขื่อนเพชร เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารงานวิจัย
  5. นายมานพ อรรถโสดา หัวหน้าหน่วยยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
  6. นายสมพงค์ ปานนาค พนักงานขับรถยนต์

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องธาราทอง บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำผู้เกษียณ ประจำปี 2561 : https://youtu.be/Z6O9ICkkd_M

<< กลับ
<< กลับ