วันที่ 24 ก.ย. 2561
อ่าน 938 ครั้ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ (ฮับขวัญน้องหล้า 61) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ได้รับมอบหมายงานจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ให้ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รับขวัญน้องใหม่ (ฮับขวัญน้องหล้า 61) ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของภาคเหนือ เสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่นักศึกษาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการรับขวัญน้องใหม่และสร้างกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารสาธิตรวมใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ