วันที่ 22 ก.ย. 2561
อ่าน 212 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 31 ปี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา และ นางนฤมล ศศิธร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 31 ปี โดยมี นางปรานอม ก้านเหลือง เลขานุการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ