วันที่ 22 ก.ย. 2561
อ่าน 339 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ