วันที่ 5 ก.ย. 2561
อ่าน 261 ครั้ง

ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา นำบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ