วันที่ 17 ส.ค. 2561
อ่าน 570 ครั้ง

อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล :  อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด :  สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จาก University of Muenster, GERMANY

<< กลับ
<< กลับ