วันที่ 24 ก.ค. 2561
อ่าน 349 ครั้ง

ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง<br>รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา" ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ