วันที่ 11 ก.ค. 2561
อ่าน 506 ครั้ง

อาจารย์ ดร.สุนันชัย ออนตะไคร้<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุนันชัย ออนตะไคร้
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

<< กลับ
<< กลับ