วันที่ 11 ก.ค. 2561
อ่าน 606 ครั้ง

อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล :  อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด :  สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
วุฒิการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

<< กลับ
<< กลับ