วันที่ 11 ก.ค. 2561
อ่าน 114 ครั้ง

นายวรพงษ์ ดาวเลิศ<br>พนักงานบริการฝีมือ

ชื่อ-สกุล :  นายวรพงษ์ ดาวเลิศ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
สังกัด :  หน่วยยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ปวส. จาก มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ