วันที่ 11 ก.ค. 2561
อ่าน 113 ครั้ง

นางสาวศิริลักษณ์ ยอดหาญ<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล :  นางสาวศิริลักษณ์ ยอดหาญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกย่อยชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ