วันที่ 5 ก.ค. 2561
อ่าน 203 ครั้ง

 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ITSC 36 ปี

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางนฤมล ศศิธร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นางอภิรตี อภิชาตบุตร หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 36 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ