วันที่ 4 ก.ค. 2561
อ่าน 246 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. รับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปนายกสมาคมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ดร.ซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ ในโอกาสเข้ามอบเงินทำบุญเพื่อการศึกษามูลค่า 244,414.84 บาท ให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ มช. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ