วันที่ 16 มิ.ย. 2561
อ่าน 403 ครั้ง

อบจ.น่าน ร่วมกับ สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการเยาวชนน่านสร้างสรรค์ สานฝันสู่ CMU

ในระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาบูรณาการศาสตร์การสอนแนวใหม่และการแนะแนวศึกษาต่อ ภายใต้โครงการเยาวชนน่านสร้างสรรค์ สานฝันสู่ CMU ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวให้โอวาท โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาจำนวน 30 คน เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาบูรณาการศาสตร์การสอนแนวใหม่และการแนะแนวศึกษาต่อ โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดน่านเข้าร่วมทั้งหมด 105 คน จาก 12 โรงเรียน ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จังหวัดน่าน 

<< กลับ
<< กลับ