วันที่ 16 พ.ค. 2561
อ่าน 870 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 46 คน ร่วมกิจกรรมการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 เพื่อในคณาจารย์และบุคลากรของคณะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ในการบริหารงานของผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ อีกด้วย ณ ห้องประชุม โรงแรมบลูเวฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นอกจากนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้พื้นที่ศึกษาดูงาน ที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เพชรบุรี อุทยานราชภักดิ์ พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน 5 อีกด้วย

<< กลับ
<< กลับ