วันที่ 11 พ.ค. 2561
อ่าน 221 ครั้ง

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม และฌาปนกิจศพ คุณแม่ดำ ยอดคำปา

ในระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย​์อาวุโส คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมไว้อาลัยแก่การจากไปของ คุณแม่ดำ ยอดคำปา อายุ 91 ปี มารดาของนายสวัสดิ์ ยอดคำปา พนักงานทั่วไป หน่วยสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะฯ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ