วันที่ 7 พ.ค. 2561
อ่าน 377 ครั้ง

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมเตรียมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี เพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมฯ พร้อมก้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดผ้าป่าสามัคคีการศึกษาในวาระครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช. เพื่อร่วมกันวางแผน เตรียมการ แบ่งงาน และรายงานความก้าวหน้าในการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ งานผ้าป่าสามัคคีการศึกษาในวาระครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช. จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ผู้ใดสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สามารถอ่านรายละเอียดได้ทาง http://www.edu.cmu.ac.th/news/?newsid=994

<< กลับ
<< กลับ