วันที่ 7 พ.ค. 2561
อ่าน 289 ครั้ง

ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร ร่วมดำหัวผู้อาวุโสจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมด้วย อาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร ร่วมดำหัวผู้อาวุโสจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จำนวน 7 ท่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมฯ ในงานป๋าเวณี สระเกล้า ดำหัว สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการที่นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูจากการได้รับทุนการศึกษาของสมาคมอีกด้วย ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ