วันที่ 7 พ.ค. 2561
อ่าน 301 ครั้ง

ผู้บริหารและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. รับมอบเงินจากประธานกรรมการบริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด มอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมการทอดผู้ป่า 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ