วันที่ 3 พ.ค. 2561
อ่าน 247 ครั้ง

นายอรรถพันธ์ แจ่มกระจ่าง<br>พนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล :  นายอรรถพันธ์ แจ่มกระจ่าง
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด :  หน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
วุฒิการศึกษา : ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

<< กลับ
<< กลับ