วันที่ 3 พ.ค. 2561
อ่าน 203 ครั้ง

นางสาววรนุช ดาวปลื้ม<br>พนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล :  นางสาววรนุช ดาวปลื้ม
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด :  หน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
วุฒิการศึกษา : ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ