วันที่ 26 เม.ย. 2561
อ่าน 134 ครั้ง

นางแสงเดือน ปัญญา<br>พนักงานบริการทั่วไป

ชื่อ-สกุล :  นางแสงเดือน ปัญญา
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
สังกัด :  หน่วยสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ