วันที่ 25 เม.ย. 2561
อ่าน 396 ครั้ง

สโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 60 จัดสัมมนาฯ ส่งมอบงานแก่สโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 61

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 นางสาวกษมาต เมืองแก้ว หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร และกล่าวขอบคุณสโมสรนักศึกษาชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระ และให้การต้อนรับสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ นำโดยนายวรากร อุดธรรมใจ รหัส 580210198 นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในงานมีการส่งมอบงานให้ทีมสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ การหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมนักศึกษาระหว่างกลุ่มผู้นำนักศึกษา รวมทั้งเพื่อร่างแผนดำเนินโครงงานกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ