วันที่ 4 เม.ย. 2561
อ่าน 136 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ คุณแม่บุญยวง แก้วใส

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นางนฤมล ศศิธร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ คุณแม่บุญยวง แก้วใส อายุ 85 ปี มารดาของคุณบุญเลิศ แก้วใส ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ วัดพยากดอนแก้วโพธิญาณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ