วันที่ 30 มี.ค. 2561
อ่าน 283 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช. ครบรอบ 54 ปี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54 ปี โดยมี รองช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ณ โถงหน้าห้องบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ