วันที่ 29 มี.ค. 2561
อ่าน 208 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธิเปิด American Corner คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธิเปิด ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันในประเทศไทย (American Corner) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี Mr. Peter Haymond อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ American Corner โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น การแพร่ภาพทางดาวเทียม การประชุมทางไกลผ่านระบบดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หนังสือและสื่อประสมต่างๆ ณ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันในประเทศไทย (American Corner) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ