วันที่ 29 มี.ค. 2561
อ่าน 493 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย และร่วมงานบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม อาจารย์พรพิมล สมุทรประภูติ อดีตหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมไว้อาลัยแก่การจากไปของ อาจารย์พรพิมล สมุทรประภูติ อดีตหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา อายุ 82 ปี อดีตหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช.  ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • วันที่ 26 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา นางนฤมล ศศิธร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย
  • วันที่ 29 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา พร้อมด้วย บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในคืนสุดท้าย โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

<< กลับ
<< กลับ