วันที่ 26 มี.ค. 2561
อ่าน 297 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ พร้อมคณะ ร่วมบริการวิชาการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ พร้อมด้วย อาจารย์วราภรณ์ สิทธิวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และนักศึกษา ประกอบด้วย นางสาวพิมพ์พืชา ละคำปา นางสาวรัตน์มณี มณีรัตน์ และนางสาว ปัญญาพร เชื้อสะอาด ลงพื้นที่บริการวิชาการในหัวข้อ ความรู้เรื่องสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม 190 คน  ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรีจันทร์ ฟูใจ อาจารย์ของวิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้ในโอกาสนี้ด้วย ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ