วันที่ 26 มี.ค. 2561
อ่าน 341 ครั้ง

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ภายตั้งหัวข้อ "ทางเดินชีวิต...ที่ลิขิตได้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการออกไปประกอบวิชาชีพต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณกนกพร วงศาโรจน์ พนักงานต้อนรับภาคพื้นห้องรับรองพิเศษ  การบินไทย คุณพิศมัย สุชนวิวรรธน์ Reservation การบินไทย คุณณัฐดนย์ ศรีวิชัย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ คุณสรขนบ ณ ลำปาง เจ้าหน้าที่ศุลกากร คุณธนวรรษ วิชาศิลป์ และ คุณการะเกด การสุวรรณ เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และวิศวกรระบบจราจรทางอากาศอาวุโส ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ทางเดินชีวิต ที่ลิขิตได้" โดยมีอาจารย์ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ