วันที่ 8 มี.ค. 2561
อ่าน 1249 ครั้ง

ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการวันครอบครัวชาวศูนย์ฯ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันครอบครัวชาวศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยมี นางสาวพิงค์นภา ลุงจา ผู้จัดการศูนย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงจากเด็กห้องเตรียมอนุบาล และห้องเด็กเล็ก 1 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กที่ผ่านการอบรมเลี้ยงดูจากศูนย์ฯ จำนวน 25 คน ปิดท้ายด้วยการแสดงจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เด็กๆ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ จำนวน 12 คน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

<< กลับ
<< กลับ