วันที่ 8 มี.ค. 2561
อ่าน 517 ครั้ง

สาขาวิชาพลศึกษาร่วมกับชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐาน” จัดโดยสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ในระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ให้มีความรู้ทักษะและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอนอย่างถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนนักเรียนและเยาวชนได้ โดยมีผู้สนใจให้ความสำคัญและสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ณ สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษา งานกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

<< กลับ
<< กลับ