วันที่ 2 มี.ค. 2561
อ่าน 488 ครั้ง

รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์<br>รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์

ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากเทศบาลตำบลเชิงดอย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ ในปี 2560 ที่ผ่านมาทุกเดือน

<< กลับ
<< กลับ